جمعه: ٩۶/٠٩/٢۴

جمعه: ٩۶/٠٩/٢۴

ولفگانگ آمادئوس موتزارت (۱۷۹۱-۱۷۵۶) «نه میزان بالایی از هوش، نه تخیل، و نه هر دوی این‌ها با هم، یک نابغه نمی‌سازد. عشق، عشق، و تنها عشق است که روح یک نابغه را شکل...